Ülkemizde Kitap Okumama Sorunları


Eskilerde Olan Kitap Alışkanlığı Bizde Yok

Ülkemizde okuma oranı düşük seviyelerde grafik gösteriyor. Peki, bunun sebepleri neler onu inceleyelim. Kitap okuma oranının düşük olmasında toplumsal, eğitimsel ve ekonomik sorunlar etkili olmakta. Toplumsal olarak eski kuşaklardan gelen okuma alışkanlığımızın olmaması ve kişinin yetişme biçiminde aile ve çevresel faktörlerde kitabın yer almaması, kişiyi kitaptan uzaklaştırmakta ya da kitaplarla geç tanışmasına sebep olmaktadır. 

Genel olarak yapılan hata ailelerin çocuklarını okumaya yönlendirmesi ama örnek olmamasıdır. Oysa ki çocuk taklit eder. Siz yaparsanız çocuk uygular. Eğitimsel olarak kitap okuma alışkanlığının ödev şeklinde kazandırılmaya çalışılması pek etkili olmamakta ve ilerleyen yaşlarda etkisini kaybetmektedir. Kitap okuma alışkanlığının ana sınıfından itibaren başlatılması ve kitap okuma sayılarına belli ödüller ya da not ile karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca birçok okulumuzda kütüphane yok ya da genelde belli kitaplar var. Güncel kitapların kütüphanelerde bulunulması sağlanmalı veya kitap değişimi programlarına kolaylık sağlanmalıdır. 

Okumayı Kolaylaştıracak Programlar Hazırlanmalı

Örneğin; bir okulda kitap okuyan öğrencilerin bir havuz oluşturarak istedikleri kitapları okuyarak aralarında değişim yapmalarına olanak sağlayan bir program oluşturulabilir. Kitaplar okunduktan sonra okul kütüphanesine bağışlanabilir ya da havuzda ki insanlar kendi aralarında paylaşabilir. Üstteki sadece bir örnek uygulama, çeşitlendirilebilir. Temel amacımız kitap okuma oranının üst seviyelere çıkarılacağı programlar geliştirmek ve uygulamak olmalı. Ekonomik sorunlar, kitap okuma oranını düşüren en önemli etkenlerden birisi ama herkes gibi temel etken olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle kitap almaya bütçe ayıramamaktan bahsediliyor. 

Elbette kitap almaya bütçesi yetmeyenler var ama genel olarak başka konularda bol bol harcama yaparken bu gerekçe biraz bahane gibi kalıyor. Örneğin; telefon, AVM, marka takıntısı, gösteriş vb. birçok kalemde bol bol harcama yapıyoruz. Bunu örnek verdiğimiz zaman kitap fiyatlarının pahalı olmasından şikayet ediliyor. Oysa 3-5 TL’ye birçok modern klasik eserleri ve birçok Türk edebiyatı yazarlarının kitapları bulunmakta. 

Ülkemizde kitap okuma konusunda gerekli bilinç oluşmadığı için genelde bahaneler üretiliyor. 

Eğer araştıran, sorgulayan, cahilliğe karşı başarılı bir ülke istiyorsak okumaya başlamalıyız. 

“Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz.” 

Daniel J. Boorstin 

 


Hami Battal

Senin Tepkin ne?

MUTLU MUTLU
0
MUTLU
ŞAŞKIN ŞAŞKIN
0
ŞAŞKIN
ÜZGÜN ÜZGÜN
0
ÜZGÜN
HAVALI HAVALI
0
HAVALI
KALP KALP
0
KALP
DÜŞÜNEN DÜŞÜNEN
0
DÜŞÜNEN

0 Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.