• İlerici Bir Atılım: Köy Enstitüleri 

  Osmanlı İmparatorluğu çökmüş ve medeniyet ekseni yeniden dizayn edilmiş bir Türk devleti kurulmuştu: Türkiye Cumhuriyeti. Rejim değişmiş, inkılaplar birbiri ardına sıralanarak gerçekleşmeye başlamıştı. Cumhuriyeti kuranlar...

 • Tiryaki Hasan Paşa – Kanije Savunması

  Yaşlı Kurdun Savunması 1593 yılında başlayıp, 1606 Zitvatorok antlaşmasına kadar olan süreçte, Osmanlı-Avusturya savaşları devam ettiği sırada, Avusturyalıların Budin’i tazyik ederek Eflak ve Boğdan’da taciz...

 • Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür

  Minyatür  Resmin ülkemize batıdan girdiği, on dokuzuncu yüzyıldan önce Osmanlı’da resme dair bir şeyin bulunmadığına dair bir görüş, uzun yıllar boyu ezberlenmiş bir söylem olarak...

 • Türk Tarihinin Öteki Evlatları

  Türk Tarihinin Öteki Evlatları Özet          Bu yazımızda Türk tarihi içerisinde yapılan bir takım mezhepsel/dinsel/kültürel hatalardan bahsedeceğiz. Müfredatın sunuluş şekli ve hazırlayan...

 • Şaman Gibi Yaşayan Müslüman Türkler-2

  Giriş “Şaman Gibi Yaşayan Müslüman Türkler” yazı serisinin ikincisi ile karşınızdayız. İlk yazımızda Türklerin, müslümanlık ile beraber eski tarihsel kültürlerini harmanlayarak, yaşadıklarını izah etmiştik. Kültürün,...

 • Mitolojide Tanrıların Kullandığı Binekler

  ‘Mitolojide Tanrıların Kullandığı Binekler’ ile yazı dünyamıza yeni bir renk katıyoruz. Sizlerin ilgisini çekecek efsunlu dünyanın, sihirli ve doğaüstü hikayelerin ilk serisiyle karşınızdayız. Alakalısına keyifli...

 • Türkçenin Etkilediği Dünya Dilleri

  Özet Bu yazımızda Türkçenin, diğer dünya dilleriyle etkileşimini, komşuluğunu ve yakınlığını anlatacağız. Türkçe, bilindiği üzere dünyada en az iki yüz elli milyon konuşura sahip ve...

 • Modern Türkiye Tarihi Üzerine Okuma Önerileri #2

  Modern Türkiye Okuma önerilerine dönemlemeyle başlayalım. XIX. Asır’da Osmanlı Ekonomisi, ne klasik dönem Osmanlı Devleti’nin, ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki uzun yıllar boyunca hiç...

 • Modern Türkiye Tarihi Üzerine Okuma Önerileri #1

  Modern Türkiye Tarihi Üzerine Okuma Önerileri Hiç şüphesiz Niyazi Berkes’in “magnum opus”u olduğunu iddia edebileceğimiz bu eser, Osmanlı’nın gerileyiş döneminden Cumhuriyet devrine değin hayata geçirilmeye...